ZVOLENÉ ORGÁNY OPK POPRAD

ZVOLENÉ ORGANY OPK POPRAD Výročná konferencia 2017

1. Štefan Haško  -  predseda      tel.č.: 0910 976 181
2. Ing. Andrej Jabrocký - podpredseda    tel.č.: 0918 816 307
3. Ing. Šimon Škoviera  - predseda komisie poľovníctva a ŽP
4. Ing, Marián Kacvinský - predseda ekonomickej komisie
5. Mgr. Milan Sentpétery  - predseda osvetovej komisie
6. Slavomír Knižka  -  predseda kynologickej komisie
7. Štefan Olejár - predseda streleckej komisie
8. Ing. Miroslav Greňa  - predseda legislatívnej komisie
9. Jozef Zaťura  - člen predstavenstva

10. Ing. Miroslav Mikulovský  -  predseda dozornej rady tel. č.: 0903 863 170
11. Jozef Hybler - predseda disciplinárnej komisie   tel.č.: 0903 987 528

 

POkO SPZ

1. Ing. Andrej Jabrocký - predseda
2. Štefan Haško  - tajomník
3. Ing.Šimon Škoviera - predseda komisie poľovníctva a ŽP
4. Ing. Marián Kacvinský  -  predseda ekonomickej komisie
5. Mgr. Milan Sentpétery  - predseda osvetovej komisie
6. Slavomír Knižka  -  predseda kynologickej komisie
7. Štefan Olejár - predseda streleckej komisie
8. Ing. Jaroslav Kordován -  predseda dozornej rady

Nachádzate sa tu: Home Orgány OPK