ZVOLENÉ ORGÁNY OPK POPRAD

ZVOLENÉ ORGANY OPK POPRAD Výročná konferencia 2019

1. Štefan Haško  -  predseda      tel.č.: 0910 976 181
2. Ing. Miroslav Greňa - podpredseda
3. Ing. Šimon Škoviera  - predseda komisie poľovníctva a ŽP
4. Ing, Marián Kacvinský - predseda ekonomickej komisie
5. Mgr. Milan Sentpétery  - predseda osvetovej komisie
6. Slavomír Knižka  -  predseda kynologickej komisie
7. Valentin Galik - predseda streleckej komisie
8. Jozef Zaťura  - predseda legislatívnej komisie
9. Matej Janek   - člen predstavenstva

10. Ing. Jaroslav Kordován   -  predseda dozornej rady 
11. Jozef Hybler - predseda disciplinárnej komisie   tel.č.: 0903 987 528

 

POkO SPZ

1.                          - predseda
2. Štefan Haško  - tajomník, zastupujúci predseda
3. Ing.Šimon Škoviera - predseda komisie poľovníctva a ŽP
4. Ing. Marián Kacvinský  -  predseda ekonomickej komisie
5. Mgr. Milan Sentpétery  - predseda osvetovej komisie
6. Slavomír Knižka  -  predseda kynologickej komisie
7. Štefan Olejár - predseda streleckej komisie
8. Ing. Jaroslav Kordován -  predseda dozornej rady

Nachádzate sa tu: Home Orgány OPK