ZVOLENÉ ORGÁNY OPK POPRAD

ZVOLENÉ ORGANY OPK POPRAD Výročná konferencia 2017

1. Predseda OPK: Ing. Andrej Jabrocký,
2. Predseda kom. pre poľ. a živ.prostredie: Ing. Šimon Škoviera,
3. Predseda osvetovej komisie: Mgr. Milan Sentpetéry,
4. Predseda streleckej komisie: Štefan Olejár,
5. Predseda kynológickej komisie: Slavomír Knižka,
6. Predseda ekonomickej komisie: Štefan Haško,
7. Predseda legislatívnej komisie: Ing. Miroslav Greňa,
8. Člen predstavenstva: Jozef Zaťura,

Predseda DR OPK:Ing.Miroslav Mikulovský,
Člen DR ,Ing. Peter Čeman,
Člen DR: Ing.Jaroslav Kordovan

Predseda DK OPK: Ing.Jozef Hybler,
Člen DK: Ing. Pavol Poracký,
Člen DK: Ing. Marián Gágorík,
Člen DK: JUDr. Ján Garaj,
Člen DK: Karol Krajč

Tel. 052/7734273 : 0918 816307

Nachádzate sa tu: Home Orgány OPK